Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tack för visat förtroende 2019. 

Mottagningar fulltecknade,

bokningar kan åter göras efter 7/1. 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Allergisk bindhinneinflammation

Bindhinnan (bild 2 o. 4) är en slemhinna i likhet med andra slemhinnor i kroppen, exempelvis i näsa och svalg. Personer med överkänsliga slemhinnor har ofta även symtom från ögonen i form av klåda, rodnad och svullnad.

Behandlingen  vid allergisk bindhinneinflammation anpassas efter symtomens svårighetsgrad. Ju större besvär, desto "starkare" droppar användes.