Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tfn-svarare 031-160705 

Källö-Knippla bokning 

031-96 33 70

Hönö bokning (Tims Optik)

031-96 97 10

 

Allmänna ögonbesvär

Skavningsbesvär och lindrigt röda ögon är mestadels tecken på lindrig bindhinne-katarr, som ofta kommer i samband med förkylning. Detta är som regel ofarligt och går vanligtvis  över av sig sig själv på några dagar.  Om besvären håller i sig eller ögonen dessutom är kladdiga kan du behöva undersökning hos ögonläkare för rätt diagnos och behandling.

Ljuskänslighet, värk och disigare syn är symptom som alltid bör föranleda omedelbar kontakt med ögonläkare.

Hastigt uppkommen synnedsättning ska undersökas  snarast.  Mer smygande synförsämring behöver också kontrolleras hos ögonläkare, men det är då inte lika bråttom att komma till undersökning.