Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tack för visat förtroende 2019. 

Mottagningar fulltecknade,

bokningar kan åter göras efter 7/1. 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Benägenhet/ärftlighet för högt ögontryck

Om ögontrycket är högre än normalt uppstår risk för skada på synnerven (Bild 1)

Vilken trycknivå som är den normala  kan variera från en person till en annan, men tryck motsvarande ca 10--22 mm kvicksilver (Hg) brukar anses normalt.

För att fastställa vid vilken trycknivå det är rimligt att påbörja trycksänkande behandling behövs regelbundna besök hos ögonläkare