Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tack för visat förtroende 2019. 

Mottagningar fulltecknade,

bokningar kan åter göras efter 7/1. 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Blodpropp i ögats bakre delar

En propp resulterar i plötslig synnedsättning över hela eller delar av synfältet, oftast utan andra symtom.

För att minska risken för nya proppar brukar man rekommendera en tablett med låg dos salicylsyra dagligen. Chansen till synförbättring efter denna typ av cirkulationsstörning i ögat varierar, beroende på vilket eller vilka kärl som drabbats. Om proppen bara delvis täppt till blodflödet ökar möjligheterna till återkommande syn