Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tack för visat förtroende 2019. 

Mottagningar fulltecknade,

bokningar kan åter göras efter 7/1. 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Efterstarr

Efterstarr är en grumling i den tunna hinna (den ursprungliga linsens kapsel) som finns alldeles bakom den inopererade plastlinsen efter operation för grå starr.

Efterstarr ger åter lite sämre syn och är relativt vanligt de kommande åren efter operation  för grå starr. Man kan då  "putsa bort" grumlingarna med en en ganska enkel och helt smärtfri laserbehandling. Hos Ögonexperterna kan vi lätt upptäcka efterstarr och ombesörja behandling, exempelvis hos  Capio-Medocular.