Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tack för visat förtroende 2019. 

Mottagningar fulltecknade,

bokningar kan åter göras efter 7/1. 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Försäkringsbolag

Har Du en privat sjukvårdförsäkring ? Då är chansen stor att Du med mycket kort varsel kan erbjudas tid hos Ögonexperterna. Följ den rutin för bokning som anvisats av Ditt försäkringsbolag, så är vi redo att hjälpa Dig!

Följande försäkringsbolag hänvisar patienter till oss: