Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tack för visat förtroende 2019. 

Mottagningar fulltecknade,

bokningar kan åter göras efter 7/1. 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Glaskroppsavlossning

Glaskroppen (Bild 1) är en geléartad massa som fyller ut ögat invändigt, och som  ligger an mot näthinnan baktill. Glaskroppen kan "skrumpna" till större sammanklumpningar och lossna från sin bakre vidhäftning mot näthinnan.

Om ögonläkaren vid undersökning endast finner glaskroppsskrumpning eller glaskroppsavlossning  och hittillsvarande symtom  håller sig oförändrade (vilket de kan göra  under lång tid) får man acceptera obehagen och leva som vanligt. 

Om något av följande symtom noteras bör man omgående undersökas på nytt av ögonläkare: 

1. Markant ökande  ”figurer” framför ögat.

2. Allt oftare uppträdande ljusblixt-fenomen.

3. En mörk, ogenomtränglig gardin inskränker synfältet i dess 

    ytterkant åt något håll.

4. Kraftig synförsämring. 

 

Skulle näthinneavlossning konstateras krävs en operation för att åter fästa näthinnan.