Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tfn-svarare 031-160705 

Källö-Knippla bokning 

031-96 33 70

Hönö bokning (Tims Optik)

031-96 97 10

 

Patientavgifter för ögonkontroll

Ögonexperterna är en privat ögonmottagning och våra patientavgifter för ögonkontroll är oftast lägre än hos den skattefinansierade vården när det kommer till behandling från kvalificerade ögonläkare. Det är vi stolta över.

Det är nämligen så att stat, kommun och landsting i dagsläget  som regel inte lämnar bidrag till enskilda privata läkarmottagningar. Istället prioriteras större enheter, och i upphandlingar får sjukvårdsbolag tävla om lägsta pris för vården. Patientupplevda värden som tillgänglighet, närhet, trygghet, vårdkontinuitet, lugn vårdmiljö och högsta kvalitet får ibland stå tillbaks.

Vi behandlar patienter med följande ögonsjukdomar:

Patientavgifter Pris
Nybesök 800 kr  (Hönö 600, Knippla 500)
Återbesök 600 kr (Hönö 500, Knippla 400)
Behandling efterstarr 700 kr (finns endast på Knippla)
Intyg (tillkommer) 500 kr
Flygmed. besök+intyg 1100 kr (+moms/tillkommer endast för detta intyg)

Betalning via kortterminal eller kontant. Faktura endast när detta överenskommits i förväg (ex.vis LFV)

Operationer
www.capiomedocular.se