Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tack för visat förtroende 2019. 

Mottagningar fulltecknade,

bokningar kan åter göras efter 7/1. 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Patientavgifter för ögonkontroll

Ögonexperterna är en privat ögonmottagning och våra patientavgifter för ögonkontroll är oftast lägre än hos den skattefinansierade vården när det kommer till behandling från kvalificerade ögonläkare. Det är vi stolta över.

Det är nämligen så att stat, kommun och landsting i dagsläget  som regel inte lämnar bidrag till enskilda privata läkarmottagningar. Istället prioriteras större enheter, och i upphandlingar får sjukvårdsbolag tävla om lägsta pris för vården. Patientupplevda värden som tillgänglighet, närhet, trygghet, vårdkontinuitet, lugn vårdmiljö och högsta kvalitet får ibland stå tillbaks.

Vi behandlar patienter med följande ögonsjukdomar:

Patientavgifter Pris
Nybesök 900 kr  (Hönö 600, Knippla 500)
Återbesök 700 kr (Hönö 600, Knippla 500)
Behandling efterstarr 700 kr (eller tillägg 400 till grundavgift)
Intyg (tillkommer) 500 kr
Flygmed. besök+intyg 1400 kr (+moms/tillkommer endast för detta intyg)

Betalning via kortterminal eller kontant. Faktura endast när detta överenskommits i förväg (ex.vis LFV)

Operationer
www.capiomedocular.se