Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tfn-svarare 031-160705 

fel hos Telia sedan 9/2!

Källö-Knippla bokning 

031-96 33 70

 

Patientinformation

Ögonexperterna använder informationssystemet "KORT om dina ögon", som utvecklats av Bo Andersén och även under flera år använts av över 20 sjukhus på skilda håll i Sverige. Info-texter för ett trettiotal av våra vanligaste diagnoser på ögonläkarmottagningar kompletteras av broschyr med färgbilder. Vårdgivare som önskar använda denna uppdaterade patientinformation (skyddad av copy-right) är välkomna att kontakta oss. Kortkort version finns i underliggande menyer.