Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tack för visat förtroende 2019. 

Mottagningar fulltecknade,

bokningar kan åter göras efter 7/1. 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Patientinformation

Ögonexperterna använder informationssystemet "KORT om dina ögon", som utvecklats av Bo Andersén och även under flera år använts av över 20 sjukhus på skilda håll i Sverige. Info-texter för ett trettiotal av våra vanligaste diagnoser på ögonläkarmottagningar kompletteras av broschyr med färgbilder. Vårdgivare som önskar använda denna uppdaterade patientinformation (skyddad av copy-right) är välkomna att kontakta oss. Kortkort version finns i underliggande menyer.