Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tfn-svarare 031-160705 

Källö-Knippla bokning 

031-96 33 70

Hönö bokning (Tims Optik)

031-96 97 10

 

Samverkande optiker

Vart vände du dig senast när du fick problem med ögonen ?  Vårdcentralen ? Ögonläkare ? Optiker ? 

Vid ögonbesvär får du troligen mest kvalificerad hjälp hos en ögonläkare. Men det är inte alltid så lätt att snabbt få tid för undersökning. Lite lättare då hos Vårdcentralen. Men där har man ärligt talat inte så gedigen kompetens inom just ögonsjukdomar.

För många patienter är ett besök hos optikern det första man tänker på så snart något krånglar med ögonen eller med synen.
Optikern är därmed ofta den första länken i en vårdkedja som syftar till bästa möjliga ögonhälsa. Sedan länge samarbetar vi därför gärna med alla optiker. För att tidigare kunna upptäcka vissa ögonsjukdomar samverkar vi i Göteborg lite närmare med Hendéns Optik och med Contacta Eyewear, som utför s.k. ögonhälsoscreening. I samarbete med rikstäckande Eye Diagnostics gör vi även bedömningar via internet av undersökningsfynd från andra optiker.

Rätt samarbete mellan optiker och ögonläkare skulle sannolikt innebära den enskilt största förbättringen av svensk ögonjukvård i modern tid !