Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tack för visat förtroende 2019. 

Mottagningar fulltecknade,

bokningar kan åter göras efter 7/1. 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Stopp i tårvägar, rinnande ögon

Besvär med rinnande ögon beror ofta på, att avflödet via tårvägarna (som ska fungera som "ögats stuprör") inte fungerar helt perfekt. Lika vanligt är dock att det istället är torrt på ögats yta. Reflexmässigt ökar då mängden tårvätska för "smörjning" av ytan (hornhinna, bindhinna). Ibland har dock tårarna för dåliga smörjande egenskaper, och en ond cirkel av irriterade rinnande ögon kan uppkomma.

Smörjande droppar kan hjälpa. Om det vid undersökning visar sig vara alltför trångt i tårvägarna så behövs ibland ett mindre kirurgiskt in grepp.