Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tack för visat förtroende 2019. 

Mottagningar fulltecknade,

bokningar kan åter göras efter 7/1. 

God Jul och Gott Nytt År!

 

”Torra ögon”=kroniska bindhinnebesvär med nedsatt tårfilmsfunktion

Vid kroniska bindhinnebesvär upplevs ögonen vanligtvis torra och grusiga. Ibland kan irritationen istället göra,  att ögonen rinner. Eftersom ”smörjämnena” saknas känns ögonen ändå sträva och svidande. Tårfilmen blir dessutom ofta "grumsig" och ögonen kan upplevas oklara.

Åkomman går knappast att bota. Besvären varierar dock naturligt med tiden, ibland lite bättre och ibland sämre. Dessutom  kan obehagen minskas betydligt genom tillförsel av  smörjande "tårersättnings-medel" i form av droppar eller salva