Hos Ögonexperterna får du snabbt hjälp av erfaren ögonläkare. Vi är lika noga med undersökning som med bra patientinformation. Hos oss blir du klarsynt!

Tack för visat förtroende 2019. 

Mottagningar fulltecknade,

bokningar kan åter göras efter 7/1. 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Virusinfektion på hornhinnan

En virusinfektion på hornhinnan, som oftast (men ej alltid) uppkommer i anslutning till en förkylning, ger små, spridda grå fläckar och sår på hornhinnans yta. Något disig syn, skavkänsla, värk, ljuskänslighet och tårflöde brukar bli följden.

Det finns ingen effektiv behandling mot själva virusinfektionen. Smörjande salva (ibland även innehållande bakteriedödande medel mot ev. pålagrad bakteriell infektion) används ibland för symtomlindring. Vid långvarigt kvarstående irritation eller inlagringar i hornhinnan använder man ibland cortisondroppar.  

En åkomma, som många gånger är svår att skilja från virusinfektion i hornhinnan är det  tillstånd, som ibland uppkommer i samband med(oftast tillfälliga) problem för hornhinnan att tolerera kontaktlinser. Därför brukar behandlingen (förutom att avstå kontaktlinser t.v.) vara densamma.

Ovanstående gäller inte för infektion med Herpesvirus.