Grå starr

Bo Andersén utför hos Capio-Medocular årligen 800-1100 operationer för grå starr. Efter ett snabbt och smärtfritt ingrepp ser man oftast klarare redan nästa dag.
 

En grumling i ögats lins kallas för grå starr. Sådana grumlingar är vanligast i högre åldrar, men kan även uppkomma hos yngre. En speciell form förekommer t.o.m. hos nyfödda. 

Orsaken till grå starr är okänd. Vissa samband kan finnas mellan exempelvis långvarig inverkan av starkt solljus,  tidigare ögonskada, andra  ögonsjukdomar, vissa läkemedel  eller med andra sjukdomar.

Grå starr medför i tidigt skede bländningsbesvär. Färger börjar uppfattas annorlunda (ofta gultonade), och i takt med ökade linsgrumlingar försämras synen. Som regel uppfattas synförsämringen som gradvis och långsam, men ibland lägger man märke till den mera plötsligt, t.ex. när man råkar hålla för det andra, bättre seende ögat. Oftast finns grå starr i båda ögonen, men då besvären uppmärksammas kanske ena ögat har betydligt tätare grumling än det andra ögat. Väsentligen ensidig  syn-nedsättning ger vanligtvis besvär med avståndsbedömning, t.ex.  svårigheter att  hälla upp i en kopp eller besvär med avsatser och gång i trappor. 

Det finns inga droppar eller mediciner som hjälper mot grå starr. Behandlingen utgörs istället av en för patienten enkel operation. Ögats grumlade lins bytes då ut mot en klar plastlins inuti ögat. Styrkan på plastlinsen kan oftast väljas så, att tidigare existerande synfel (översynthet, närsynthet) kan minskas eller helt undanröjas. I vissa fall kan även s.k. multifokal lins användas. Man får då möjlighet att - utan glasögon -  se skarpt både på långt håll och nära håll.

Det är helt och hållet patientens obehag eller upplevelse av synhandikapp som avgör om och hur snart en operation behöver utföras. Operationen medför synförbättring hos över 90% av alla som opereras. Hur bra man kan se efteråt beror oftast på hornhinnans, näthinnans och synnervens tillstånd. De båda sistnämnda kan ej bedömas före operationen om linsgrumlingen är kraftig.  

En riktigt tät grå starr är tekniskt svårare att operera. Väntar man alltför länge kan starren bli s.k. "övermogen" och då skapa inflammation i ögat, medförande värk. Det anses därför numera klokast att operera grå starr innan synen  blivit kraftigt nedsatt.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.